Testaus- ja tuotekehityspalvelut

KAKSI LABORATORIOTAMME

LABORATORIOMITTAUKSET

Akustiset mittaukset

Ilmatekniset mittaukset

Lämpötekniset mittaukset

Sähkötekniset mittaukset

Vesitekniset mittaukset

Viemärimelumittaukset

Akustiset mittaukset

 • Laitteiden äänitehotason määritykset kaiuntahuoneessa tai intensiteettimenetelmällä (ISO 3741, ISO 9614)
 • LVI-laitteiden (esim. päätelaitteiden tai ilmanvaihtokoneiden) ääniteknisten ominaisuuksien määritykset (ISO 5135)
 • Äänenvaimennuksen mittaukset (ISO 7235)
 • Rakennus- ja absorptiomateriaalien ääniabsorption mittaukset ja luokitus (ISO 354 ja ISO 11654)
 • Rakennuselementtien- ja osien ääneneristävyysmittaukset (ISO 15186)
 • Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset (ISO 3822)
 • Intensiteettimittaukset ja akustinen holografia

Ilma-, lämpö-, sähkötekniset mittaukset

 • Ilman tilavuusvirtamittaukset (SFS-EN ISO 5167)
 • Tulo- ja poistoilmalaitteiden virtaus- ja äänitekniset mittaukset (SFS-EN 12238)
 • Puhaltimien ja ilmanvaihtokoneiden virtaus- sähkö- ja äänitekniset mittaukset (ISO 5801)
 • Tuloilmalaitteiden puhalluskuvioiden ja heittopituuden mittaukset
 • LTO-, lämmitys-, ja jäähdytyspattereiden virtaus- ja lämpötekniset mittaukset (SFS-EN 308)
 • Pienten ja keskisuurten ilmankäsittelykojeiden testaus (SFS-EN 13141-7)
 • LTO-kojeiden olosuhde- ja hyötysuhdetestit SFS-EN 13141
 • Lämmitys- ja jäähdytystehojen mittaukset
 • Prototyyppien valmistus, testaus ja analysointi, tuotekehitys
 • Olosuhdetestaus

Vesitekniset mittaukset

 • Vesikalusteiden fysikaaliset testaukset (SFS-EN 817 ja SFS-EN 1111)
 • Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset (ISO 3822)
 • Tilavuusvirtojen, virtausnopeuksien ja painehäviöiden mittaukset

Viemärimelumittaukset

Laboratoriossamme on viemärimelumittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata viemärijärjestelmien aiheuttamia melutasoja eri nestevirtaamilla. Viemärimateriaaleille voidaan määrittää standardin SFS-EN 14366 mukaisten mittalukujen lisäksi runkovärähtely- ja äänitehotasot. Mittauksia voidaan suorittaa tarvittaessa erilaisilla kannakointi-, kotelo- ja eristysratkaisuilla. Pystymme tekemään myös tarkkoja viemärimelulaskelmia melumallinnuksen tarpeisiin.

KENTTÄMITTAUKSET

Akustiset mittaukset

Rakennusfysikaaliset mittaukset

LVI-tekniset mittaukset

Akustiset mittaukset

 • Ääneneristävyysmittaukset: ilma- ja askelääneneristävyys sekä julkisivun ilmaääneneristävyys (ISO 16283-1, -2 ja -3, ISO 717-1 ja -2)
 • Melumittaukset: esim. ympäristömelu, liikennemelu, talotekniikan laitteiden aiheuttama melu (ISO 1996, YM ohje 1/1995, ISO 16032)
 • Huoneakustiset mittaukset: esim. jälkikaiunta-aika, puheenymmärrettävyys, huoneakustiset parametrit (ISO 3382)
 • Laitteiden äänitehotason mittaukset intensiteettimenetelmällä (ISO 9614)
 • Äänivuotojen selvitykset ja melukartat (ns. akustinen holografia)
 • Tärinä- ja värähtelymittaukset

Rakennusfysikaaliset mittaukset
LVI-tekniset mittaukset

 • Lämpötila- ja kosteusmittaukset ja -seurannat
 • Rakennusosien tiiveysmittaukset
 • Rakennusten ilmanpitävyysmittaukset (n50- ja q50-luvut, SFS-EN 13829)
 • Lämpökamerakuvaukset
 • LVI-tekniikkaan liittyvät kenttämittaukset, esim. tilavuusvirtojen mittaukset, paineiden, paine-erojen sekä pitoisuuksien yms. mittaukset
 • Runkomelumittaukset ja LVI-tekniset mittaukset

ERIKOISMITTAUKSET

Zenner_toimitilat_Filmed-31

Teemme paljon myös räätälöityjä, kohdekohtaisia mittauksia sekä mallihuonekokeita.

MITTAUS- JA TESTAUSPALVELUESITE

OTA YHTEYTTÄ

Autamme löytämään ratkaisun ongelmaan

Scroll to Top