Ullakkoasuntojen äänimaailma haltuun

Monissa taloyhtiöissä pohditaan isojen remonttien rahoitusta, ja usein yhtenä vaihtoehtona esiin nousee uusien asuntojen rakentaminen ullakkotiloihin. Kaupungistumisen myötä asumista halutaan tiivistää, joten ullakkorakentaminen sopii myös kaupunkien suunnitelmiin.

Kun uusia tiloja aletaan suunnitella vanhoihin rakenteisiin ja olemassa olevien asuntojen yläpuolelle, akustiikka-asiat ovat tärkeä osa suunnittelua. On ratkaistava, miten uusista asunnoista tehdään sekä niissä että niiden alapuolella asuville mahdollisimman hiljaiset.

Akustikko, DI Henri Kari Insinööritoimisto W. Zenner Oy:stä on suunnitellut useita ullakkorakentamiskohteita: ”Mietimme asuntojen ääniä monelta kantilta. Kartoitamme ulkomelun tasoja, kuten tieliikenne- ja lentoliikennemelua, ja suunnittelemme äänieristysratkaisut niin, että melutasot asunnoissa saadaan sallitulle tasolle. Lisäksi suunnittelemme asuntoon akustisia ratkaisuja, joilla mm. vähennetään jälkikaiuntaa ja saadaan asunnon sisällä ääniympäristö miellyttäviksi.”

Lisäksi pohditaan uusien asuntojen vaikutusta lähinaapureiden arkeen. Ääni voi kantautua asuntojen välillä ylös-alas -suunnassa tai sivusuunnassa.

”Talojen rakenteet ja rakentamisen laatu vaikuttavat siihen, missä suunnassa ääni kantautuu asunnosta toiseen. Suunnittelussa tarkastellaan mm. seinien ja lattian sekä rakenneliitosten rakenneratkaisuja ”, kertoo Kari.

Uusien asuntojen mm. ilmanvaihto sekä vesi- ja viemärilaitteet tuovat myös uusia ääniä taloon, joten niiden paikat ja äänieristys on suunniteltava niin, ettei melu kantaudu.

Ullakkoasuntoihin rakennetaan usein isoja terasseja, joiden akustiikka on myös suunniteltava. ”Keskustassa esimerkiksi ravintoloilla on omat ilmanvaihtolaitteet talojen katoilla. Niitä ei näe kadulta, mutta kattojen tasolla oleville terasseille niiden äänet kuuluvat. Ja vaikka omassa talossa ei ravintolaa olisikaan, saman sisäpihan laidoilla olevien talojen katoilla olevien ilmanvaihtolaitteiden äänet voivat kantautua ympäri pihaa”, Kari sanoo. ”Kun suunnittelemme ullakkoterassien akustiikkaa, ratkaisemme, miten näiden laitteiden melun kantautumista terasseille voidaan estää, esimerkiksi äänieristämällä laitteita, vaikuttamalla niiden sijoitteluun tai parantamalla terassin äänieristystä.”

Akustiikan suunnittelu jo alussa säästää kustannuksia DSC1755-1-min

Karin mukaan parhaat tulokset saadaan, kun suunnittelu tehdään yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa: ”Rakentamisessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten olisi hyvä saada eri osapuolet mukaan jo suunnittelun alussa. Silloin voidaan yhdessä miettiä, mitkä rakentamisen ratkaisut tuovat kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen.”

Vaikka ullakkoasunnot tulevat vanhaan taloon, tulee niiden useimmiten täyttää nykymääräykset. Asuntojen akustiikasta on määräyksiä rakentamista säätelevissä laeissa, asetuksissa ja määräyksissä, mm. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, valtioneuvoston asetuksissa ja kaupunkien rakennustapaohjeissa.

Myös rakennusvalvontaviranomaiset huomioivat akustiikka-asiat ullakkorakentamisessa aiempaa paremmin: ”Usein rakentamisesta vastaava kaupungin tai kunnan viranomainen asettaa rakennusluvan ehtoihin vaatimukset akustisista lausunnoista ja/tai lopputarkastuksen osana suoritettavista 11ääneneristävyysmittauksista. Ne muistuttavat rakentajia äänisuunnittelun tärkeydestä.”

Akustiikan suunnittelun kustannukset ovat ullakkorakentamisen kokonaisbudjetista varsin pieni osa. Jos suunnittelu jätetään tekemättä, voi projektin alussa tehty säästö tulla maksettavaksi moninkertaisesti. Muutoksia voi joutua tekemään havaittujen äänihaittojen poistamiseksi aivan projektin loppumetreillä – tai jopa valmiiseen ja jo asuttuun asuntoon.

”Korjaaminen on aina huomattavasti kalliimpaa kuin hyvä suunnittelu. Pahimmassa tapauksessa suunnittelukustannuksien lisäksi taloyhtiö maksaa mahdollisista purkutöistä, uudelleenrakentamisesta ja asukkaiden väistöasuntojen kustannuksia”, toteaa Kari.

Muista ullakkoasuntojen rakennushankkeissa akustiikkasuunnittelu:

Panosta akustiikkasuunnitteluun: varaa siihen budjettia ja teetä suunnitelmat ammattilaisella.
Ota akustikko mukaan suunnitteluun projektin alussa samaan aikaan arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa. Eri alojen osaaminen ja näkemykset parantavat suunnittelun laatua.
Teetä kokonaisvaltainen akustiikkasuunnitelma. Katso, että eri äänisuunnittelun osa-alueet tulevat katetuiksi: äänieristys asunnossa, LVIS-melun torjunta, tie-, raide- ja lentoliikennemelun torjunta sisätiloissa sekä ulkoäänien torjunta terasseilla.

SUUNNITTELUPALVELUT

LVI-suunnittelu

Akustiikkasuunnittelu

Putkipostisuunnitelu

MITTAUSPALVELUT

VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Etkö löytänyt etsimääsi tai haluatko lisätietoja palveluistamme?

Scroll to Top