Laboratoriomittaukset

Kahdessa akkreditoidussa laboratoriossamme suoritamme monipuolisesti rakennustuotteiden ja erilaisten kojeiden virtaus-, lämpö- ja sähkötekniset sekä akustiset mittaukset.

Teemme laboratoriossamme laitevalmistajille esimerkiksi laitteiden tyyppihyväksyntään liittyviä virtaus- ja äänitestejä. Erilaisten laitteiden testaus on kasvattanut meille niiden toimintaan liittyvää erityisosaamista ja ongelmien ratkaisukykyä.

Tartumme haasteisiin reippaasti ja työskentelemme, kunnes löydämme ratkaisun selvitettäviin ongelmiin. Oli sitten kyseessä ilmastointiin, jäähdytykseen tai lämmitykseen liittyvien laitteiden käyttöön tai asennukseen liittyvät vaikeatkin ongelmat.

Tarpeen vaatiessa voimme testata eri ratkaisuja laboratorio-olosuhteissa, jolloin vertailuja on helppo tehdä ja saada tukea päätöksenteolle parhaiten tilanteeseen sopivasta ratkaisusta.

Olemme puolueeton asiantuntija LVI-alan laitteiden toimintaa ja meluhaittoja koskevissa kiistakysymyksissä. Annamme kiistoissa asiantuntijalausuntoja, jotka perustuvat tarkkuusmittalaitteilla dokumentoituihin mittaustuloksiin.

Laboratoriollamme on myös kalibrointipalvelu: asiakkaamme voivat toimittaa laitteensa määräajoin meille kalibrointiin. Toimimme joustavasti ja nopeasti.

Voimme laboratoriossamme rakentaa mallihuoneita ja esim. testata jo suunnitteluvaiheessa usein toistuvien huonetilojen ilmanvaihdon ja jäähdytyksen toimintaa laadukkaan loppuratkaisun varmistamiseksi. Innovatiiviset insinöörimme rakentavat tarvittaessa myös erilaisia testausjärjestelmiä, joilla riskit kartoitetaan etukäteen. Tämän perusteella voidaan valita järjestelmiä tai tehdä toteutuspäätöksiä eri hankkeille.

Teemme myös työsuojeluun liittyviä mittauksia. Yleisimpiä tutkimuskohteitamme ovat veto, lämpötila, sisäilman laatu, kosteus ja melu. Annamme tuloksista kirjallisen lausunnon ja tarvittaessa teemme korjaussuunnitelman.

Laboratoriossamme suoritamme mm. seuraavia mittauksia ja testauksia:

Akustiset mittaukset:

 • Laitteiden äänitehotason määritykset kaiuntahuoneessa tai intensiteettimenetelmällä (ISO 3741, ISO 9614)
 • LVI-laitteiden (esim. päätelaitteiden tai ilmanvaihtokoneiden) ääniteknisten ominaisuuksien määritykset (ISO 5135)
 • Äänenvaimennuksen mittaukset (ISO 7235)
 • Rakennus- ja absorptiomateriaalien ääniabsorption mittaukset ja luokitus (ISO 354 ja ISO 11654)
 • Rakennuselementtien- ja osien ääneneristävyysmittaukset (ISO 15186)
 • Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset (ISO 3822)

Ilmatekniset mittaukset:

 • Ilman tilavuusvirtamittaukset, 0–10 m³/s (SFS-EN ISO 5167)
 • Tulo- ja poistoilmalaitteiden virtaus- ja äänitekniset mittaukset (SFS-EN 12238)
 • Puhaltimien ja ilmanvaihtokoneiden virtaus- sähkö- ja äänitekniset mittaukset (ISO 5801)
 • Tuloilmalaitteiden puhalluskuvioiden ja heittopituuden mittaukset
 • LTO-, lämmitys-, ja jäähdytyspattereiden virtaus- ja lämpötekniset mittaukset (SFS-EN 308)
 • Pienten ja keskisuurten ilmankäsittelykojeiden testaus (SFS-EN 13141-7)
 • LTO-kojeiden olosuhde- ja hyötysuhdetestit SFS-EN 13141
 • Lämmitys- ja jäähdytystehojen mittaukset
 • Prototyyppien valmistus, testaus ja analysointi, tuotekehitys

Vesitekniset mittaukset:

 • Vesikalusteiden fysikaaliset testaukset (SFS-EN 817 ja SFS-EN 1111)
 • Vesikalusteiden äänitekniset mittaukset (ISO 3822)
 • Tilavuusvirtojen, virtausnopeuksien ja painehäviöiden mittaukset

Viemärimelumittaukset:

Laboratoriossamme on viemärimelumittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan mitata viemärijärjestelmien aiheuttamia melutasoja eri nestevirtaamilla. Viemärimateriaaleille voidaan määrittää standardin SFS-EN 14366 mukaisten mittalukujen lisäksi runkovärähtely- ja äänitehotasot. Mittauksia voidaan suorittaa tarvittaessa erilaisilla kannakointi-, kotelo- ja eristysratkaisuilla. Pystymme tekemään myös tarkkoja viemärimelulaskelmia melumallinnuksen tarpeisiin.

Voit ladata mittaus- ja testauspalvelumme esitteen tästä: Zenner mittaus- ja testauspalvelut.pdf

Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n LVI- ja äänilaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T276, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

SUUNNITTELUPALVELUT

MITTAUSPALVELUT

VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Etkö löytänyt etsimääsi tai haluatko lisätietoja palveluistamme?

Scroll to Top