Vertailumittaukset todistavat: Zennerin laatu näkyy erinomaisessa mittaustarkkuudessa

Rakentamismääräykset asettavat tiukat vaatimukset suunniteltavien ja työn alla olevien rakennuksien äänieristykselle ja meluntorjunnalle. Siksi rakentamisen laatua valvotaan rakenteiden ja järjestelmien säännöllisillä mittauksilla koko rakennusurakan ajan. Lisäksi myös erilaisten kojeiden ja laitteiden meluemission tulee olla tarkkaan tiedossa.

Suunnittelu- ja rakennuskohteissa tehtävät akustiset ja LVI-mittaukset ovat keskeinen osa Insinööritoimisto W. Zenner Oy:n toimintaa. Kun lasketaan yhteen myös laboratoriomittaukset, yhtiö tekee vuosittain yli 1 000 erilaista mittausta.

Zenner on aktiivisesti osallistunut myös kansallisiin ja kansainvälisiin vertailumittauksiin, joiden tarkoituksena on vertailla mittaajien ja menettelytapojen tarkkuutta. Vuonna 2014 toteutettuun kansainväliseen äänitehotason mittaukseen osallistui 12 laboratoriota, lähinnä kansallisia testauslaitoksia. Suomesta mukana olivat Zenner ja silloinen VTT. Vuonna 2016-2017 Zenner osallistui Rakennusinsinöörien liiton RIL:n ilmaääneneristävyyden mittauksiin ja vuonna 2018 RIL:n askeläänen äänieristävyyden kenttämittauksiin, jossa oli mukana 20 osallistujaa.

Avainasemassa henkilöstö, mittauskalusto ja laadunvalvonta

Kaikissa näissä vertailuissa Zenner on menestynyt erinomaisesti: saavutetut mittaustulokset ovat poikenneet esim. äänitehotasomittauksissa vain 0,1 desibeliä keskiarvosta, kun tyypillinen mittausepävarmuus on 0,7-1 dB.

Askeläänikone

Myös vertailumittaustulosten hajonta voi olla suurta: esim. ilma- ja askelääneneristävyysmittauksissa tulosten hajonta keskiarvosta on ollut ±3 dB. Zennerin mittaustulos on em. mittauksissa poikennut aina alle 0,5 dB.

Zennerin hyvät tulokset ovat pitkälti kokeneen ja kouluttautuneen henkilöstön, modernin mittauskaluston sekä sisäisen laadunvalvonnan ansiota. Yhtiön mittaustoiminta ja keskeiset akustiset mittaukset ovat lisäksi Finasin akkreditoimia.

”Haluamme osallistua kotimaisiin ja kansainvälisiin vertailumittauksiin laatumme varmistamiseksi, minkä lisäksi niiden avulla voimme todentaa mittaustuloksemme. Joku yritys voi poiketa keskiarvosta huomattavasti , kun taas meidän mittauksissamme tulee vain hyvin pieniä poikkeamia. Pystymme siis tuottamaan äärimmäisen tarkkoja mittaustuloksia, mikä on hyvä asia, kun työmaalla arvioidaan rakentamisen määräyksenmukaisuuksia,” sanoo DI Johannes Usano Zenneriltä.

Tarkoilla mittauksilla vältytään korjauksilta

Mittaustarkkuus on keskeisessä asemassa myös mahdollisissa riita- ja ongelmatilanteissa: jos rakentamisesta tulee jälkikäteen valituksia, mittaukset joudutaan mahdollisesti tekemään uudelleen, ja jos alkuperäinen mittaustulos poikkeaa usean mittauksen keskiarvosta (ns. todellinen tulos), mittausten tilaajalle voi aiheutua merkittäviä haittoja.
”Äänitekniset korjaustoimenpiteet ovat erittäin kalliita, minkä vuoksi rakennukset olisi saatava kerralla kuntoon ennen niiden käyttöönottoa. Näin voidaan välttyä kallilta ja hitailta riitatapauksilta,” toteaa Johannes Usano lopuksi.

SUUNNITTELUPALVELUT

LVI-suunnittelu

Akustiikkasuunnittelu

Putkipostisuunnitelu

MITTAUSPALVELUT

VIIMEISIMMÄT ARTIKKELIT

HALUATKO LISÄTIETOJA?

Etkö löytänyt etsimääsi tai haluatko lisätietoja palveluistamme?

Scroll to Top